T. 1 S. 15 (2023): NHỮNG NGHIÊN CỨU MỚI TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ
NHỮNG NGHIÊN CỨU MỚI TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ

Các bài báo

Nguyễn Văn Dũng, Lưu Ngọc Liêm, Huỳnh Công Danh (Tác giả)
1-5
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng tại tỉnh Đồng Nai
https://doi.org/10.61591/jslhu.15.312
PDF
Nguyễn Văn Hải, Bùi Văn Thụy, Phan Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Văn Dũng (Tác giả)
6-11
Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại cục thuế tỉnh Đồng Nai
https://doi.org/10.61591/jslhu.15.313
PDF
Nguyễn Văn Tân, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Thành Nam, Lê Tuấn Nghiệm (Tác giả)
12-17
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao động: Trường hợp công ty TNHH AUREOLE DMS
https://doi.org/10.61591/jslhu.15.314
PDF
Đinh Thùy Trâm (Tác giả)
18-22
Chất lượng mối quan hệ tác động đến lòng trung thành của khách hàng đối với hệ thống nhà hàng KFC Việt Nam
https://doi.org/10.61591/jslhu.15.315
PDF
Lê Vũ Hà, Lâm Ngọc Nhẫn, Phạm Nguyễn Nguyên Hương, Nguyễn Thị Kim Tuyến (Tác giả)
23-29
Tác động của giáo dục khởi nghiệp, niềm đam mê và thái độ khởi nghiệp đến hành vi khởi nghiệp của sinh viên khối ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
https://doi.org/10.61591/jslhu.15.317
PDF
Nguyễn Văn Tân, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Đình Cầu (Tác giả)
30-37
Các yếu tố tác động đến lòng trung thành của người lao động: Nghiên cứu trường hợp công ty cổ phần dịch vụ và kỹ thuật cơ điện lạnh R.E.E
https://doi.org/10.61591/jslhu.15.318
PDF
Nguyễn Thanh Lâm, Nguyễn Thị Ngọc Thảo (Tác giả)
38-43
Các yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng xanh: Nghiên cứu người tiêu dùng tại tỉnh Đồng Nai
https://doi.org/10.61591/jslhu.15.319
PDF
Lý Thị Thu Hiền, Trần Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Đức Loan (Tác giả)
44-49
Nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính của các doanh nghiệp tại Việt Nam
https://doi.org/10.61591/jslhu.15.320
PDF
Phan Thành Tâm, Lê Thu Thủy, Đinh Văn Quang (Tác giả)
50-55
Các yếu tố tác động đến quyết định sử dụng thẻ tín dụng của BIDV chi nhánh Đồng Nai
https://doi.org/10.61591/jslhu.15.322
PDF
Phan Thành Tâm, Lê Thu Thủy, Huỳnh Thị Tuyết Thanh, Lê Minh Duy, Lê Thế Hưng (Tác giả)
56-61
Các yếu tố tác động đến chất lượng dịch vụ của các ngân hàng thương mại tại tỉnh Đồng Nai
https://doi.org/10.61591/jslhu.15.323
PDF
Nguyễn Thị Khả Vi (Tác giả)
62-65
Khảo sát chiến lược ghi nhớ trong việc học từ vựng: Sinh viên chuyên ngữ Trường Đại học Lạc Hồng
https://doi.org/10.61591/jslhu.15.324
PDF
Lâm Thành Hiển, Ngô Thị Huyền, Văn Đình Vỹ Phương, Nguyễn Thị Hoàng Oanh (Tác giả)
66-70
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sinh viên trên mạng xã hội: Nghiên cứu tại Trường Đại học Lạc Hồng
https://doi.org/10.61591/jslhu.15.325
PDF
Trần Thị Thu Vân, Nguyễn Minh Đức (Tác giả)
71-77
Bước đầu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho cao khô sâm Việt Nam trồng
https://doi.org/10.61591/jslhu.15.326
PDF
Vũ Thị Quỳnh, Kim Ngọc Sơn (Tác giả)
78-83
Tổng hợp và đánh giá hoạt tính sinh học của một số dẫn chất (E)-3-(3,5-dicloro-2-hydroxyphenyl)-1-phenylprop-2-EN-1-ON
https://doi.org/10.61591/jslhu.15.328
PDF
Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Đình Dư, Trần Hoàn Duy Tùng, Ngô Công Danh, Nguyễn Đình Binh (Tác giả)
84-90
Áp dụng mô hình ANN trong mái dốc hình nón không chống đỡ trên nền sét không đồng nhất và không đẳng hướng
https://doi.org/10.61591/jslhu.15.329
PDF
Bùi Trường Đạt, Bành Thị Diễm Thúy, Phan Thị Ngọc Yến (Tác giả)
91-94
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến độ nhớt sản phẩm gel từ mủ trôm (STERCULIA FOETIDA) có bổ sung dịch chiết lá muồng trâu (CASSIA ALATA L.)
https://doi.org/10.61591/jslhu.15.330
PDF