Liên hệ
Trường Đại học Lạc Hồng.
No.10, Huynh Van Nghe Str., Buu Long Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.

Liên lạc chính

Dr. Le Phuong Long
lhu.edu.vn
Điện thoại 0932018188

Liên hệ hỗ trợ

Pham Nguyen Nguyen Huong
Điện thoại 0938308711