Thông tin cho bạn đọc

Tạp chí Khoa học Lạc Hồng là một ấn phẩm Khoa học, công bố các bài báo Khoa học cán bộ, giảng viên, sinh viên và các Nhà Khoa học uy tín trong và ngoài Trường.

Tạp chí được Bộ thông tin và truyền thông cấp giấy phép xuất bản báo chí in  số 384/GP-BTTTT ngày 3 tháng 12 năm 2014; Mã số ISSN 2525-2186, có kế hoạch xuất bản 04 số 1 năm dành cho ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt.

Ban Biện Tập Lạc Hồng sẽ luôn đồng hành, tư vấn hỗ trợ các độc giả, các tác giả, nhà phản biện và có chính sách hỗ trợ đăng bài trong thời gian sớm nhất.