Ban biên tập

BAN BIÊN TẬP

  1. Chịu trách nhiệm xuất bản: TS Lâm Thành Hiển
  2. Tổng biên tập: NGƯT TS Nguyễn Thị Thu Lan
  3. Phó tổng biên tập: PGS TS Nguyễn Vũ Quỳnh
  4. Phó tổng biên tập: TS Nguyễn Văn Tân
  5.  Trưởng ban biên tập: TS Nguyễn Thanh Sơn
  6. Thư ký tòa soạn: TS Lê Phương Long

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

 • LĨNH VỰC KINH TẾ
 1. PGS TS Nguyễn Đông Phong, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 2. PGS TS Nguyễn Thị Liên Diệp, Trường Đại học Lạc Hồng
 3. PGS TS Lưu Thanh Đức Hải, Trường Đại học Cần Thơ
 4. PGS TS Phước Minh Hiệp, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 
 5. PGS TS Lê Văn Huy, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
 6. PGS TS Trần Đăng Khoa, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 7. PGS TS Nguyễn Thanh Lâm, Trường Đại học Lạc Hồng
 8. PGS TS Nguyễn Quyết Thắng, Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
 9. PGS TS Trương Nam Thắng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 10. PGS TS Bùi Thị Thanh, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 11. TS  Phùng Ngọc Bảo, Tạp chí Cộng sản
 12. TS  Nguyễn Văn Hải, Trường Đại học Lạc Hồng
 13. TS Lữ Phi Nga, Trường Đại học Lạc Hồng
 14. TS Võ Tấn Phong, Trường Đại học Lạc Hồng
 15. TS Nguyễn Văn Tân, Trường Đại học Lạc Hồng
 16. TS Phan Thành Tâm, Trường Đại học Lạc Hồng
 17. TS Mai Thị Ánh Tuyết, Trường Đại học Lạc Hồng
 18. TS Trần Hoàng Minh, Trường Đại học Lạc Hồng
 • LĨNH VỰC KỸ THUẬT
 1. PGS TS Huỳnh Văn Hóa, Trường Đại học Lạc Hồng
 2. PGS TS Trần Văn Lăng, Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
 3. PGS TS Nguyễn Ngọc Lâm, Trường Đại Học Lạc Hồng
 4. PGS TS Nguyễn Văn Nhờ, Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh
 5. PGS TS  Lê Văn Phúc, Trường Đại học Giao thông - Vận tải TP. HCM
 6. PGS TS Nguyễn Vũ Quỳnh, Trường Đại Học Lạc Hồng
 7. TS Trần Xuân Hòa, Trường Đại học Giao thông - Vận tải TP. HCM
 8. TS Hà Mạnh Hùng, Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội)
 9. TS Lê Tiến Lộc, Trường Đại học Lạc Hồng
 10. TS Lê Phương Long, Trường Đại học Lạc Hồng
 11. TS Nguyễn Thanh Sơn, Trường Đại học Lạc Hồng
 12. TS Lê Phương Trường, Trường Đại học Lạc Hồng
 13. TS Huỳnh Cao Tuấn, Trường Đại học Lạc Hồng
 14. TS  Phan Như Quân, Trường Đại học Lạc Hồng
 • LĨNH VỰC HÓA - DƯỢC
 1. PGS TS Võ Thị Bạch Huệ, Trường Đại học Lạc Hồng
 2. TS Phạm Ngọc Tuấn Anh, Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
 3. TS Nguyễn Trọng Anh, Trường Đại học Lạc Hồng
 4. TS Cao Văn Dư, Trường Đại học Lạc Hồng
 5. TS Lê Thị Thu Hương, Trường Đại học Lạc Hồng
 6. TS Hồ Dũng Mạnh, Trường Đại học Lạc Hồng
 7. TS Nguyễn Thị Như Quỳnh, Trường Đại học Lạc Hồng
 8. TS Nguyễn Hữu Lạc Thủy, Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
 9. TS Trương Ngọc Tuyền, Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
 • LĨNH VỰC XÃ HỘI
 1. TS  Nguyễn Phước Hiền, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành TP. Hồ Chí Minh
 2. TS Nguyễn Thị Hiền, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM
 3. TS Ngô Hương Lan, Trường Đại học Văn Lang
 4. TS Nguyễn Hữu Nghị, Trường Đại Học Lạc Hồng
 5. TS Trần Thị Phong, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai
 6. TS Trương Phan Châu Tâm,  Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM