Thông báo

Trang js.lhu.edu.vn đã hoạt động chính thức và nhận bài của tác giả gởi đến. Tạp chí Khoa học Lạc Hồng mời các nhà khoa học, tác giả có bài báo thuộc Lĩnh vực Kinh tế, Xã hộ, Hóa-Dược, và Kỹ thuật gởi bài đến Ban biên tập.

Tạp Chí Khoa học Lạc Hồng nhận bài viết chính thức ngày 12/5/2023.

16 Tháng mười hai 2022

Tạp chí Khoa học Lạc Hồng (js.lhu.edu.vn) đã chính thức nhận bài viết vào ngày 12/5/2023. Kính mời   mời các nhà khoa học, tác giả có bài báo thuộc Lĩnh vực Kinh tế, Xã hội, Hóa-Dược, và Kỹ thuật gởi bài đến Tạp chí JSLHU.

Trân trọng thông báo./.

Đọc thêm về Tạp Chí Khoa học Lạc Hồng nhận bài viết chính thức ngày 12/5/2023.