Thông báo nộp bài báo khoa học

Kính chào Quý thầy/cô,

Thông báo đến Quý thầy cô, hiện nay Tạp chí đã nhận bài gửi từ các lĩnh vực khác nhau trên hệ thống website của tạp chí: js.lhu.edu.vn.

Quý thầy cô có bài báo khoa học vui lòng đăng gửi bài lên website của tạp chí.

Trân trọng thông báo./.