T. 2 S. 16 (2024): NHỮNG NGHIÊN CỨU MỚI TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ
NHỮNG NGHIÊN CỨU MỚI TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ

Các bài báo

Thụy Bùi Văn, Lê Thủy Tiên, Huỳnh Phạm Thanh Tâm, Lê Nguyễn Anh Thư (Tác giả)
1-8
Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ Mobile banking tại các NHTM trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn cách mạng công nghệ số 4.0
https://doi.org/10.61591/jslhu.16.190
PDF
Nguyễn Văn Tân (Tác giả); Phan Trương Trọng Huy (gửi bài); Nguyễn Thái Huy, Bùi Phước, Nguyễn Mạnh Sơn (Tác giả)
9-15
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên tại Nhà máy CADIVI miền Đông
https://doi.org/10.61591/jslhu.16.202
PDF
Nguyễn Thị Kim Hiệp, Phạm Thị Duy Chương, Đặng Thị Hằng, Ngô Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Duy Thắng, Đường Xuân Hướng (Tác giả)
16-22
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp logistics trên địa bàn tỉnh Bình Dương
https://doi.org/10.61591/jslhu.16.210
PDF
Võ Tấn Phong (gửi bài); Võ Thị Tâm (Tác giả)
23-30
Tác động của năng lực động đến thành quả của doanh nghiệp du lịch nhỏ và vừa tại Duyên hải Nam Trung Bộ
https://doi.org/10.61591/jslhu.16.214
PDF
Nguyễn Thị Phương Huyền, Đỗ Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Yến Ngọc, Nguyễn Quốc Huy (Tác giả)
31-37
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ mobile banking của khách hàng cá nhân tại HDBank khu vực tỉnh Đồng Nai
https://doi.org/10.61591/jslhu.16.223
PDF
Bùi Văn Thụy, Nguyễn Tiến Quang, Lê Nguyên Giáp, Nguyễn Đặng Mỹ Ngọc, Vũ Phương Thảo (Tác giả)
38-44
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM tại các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
https://doi.org/10.61591/jslhu.16.203
PDF
Nguyễn Thị Bạch Tuyết (gửi bài); Nguyễn Thị Tươi, Hoàng Thị Quỳnh Anh (Tác giả)
45-49
Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên VNPT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
https://doi.org/10.61591/jslhu.16.164
PDF (English)
Phan Thành Tâm, Ngô Tiến Thọ, Trần Chí Tâm (Tác giả)
50-55
Các nhân tố tác động đến chất lượng dịch vụ ngân hàng di động tại SHB chi nhánh Đồng Nai
https://doi.org/10.61591/jslhu.16.215
PDF (English)
Phan Thành Tâm, Hoàng Minh Đạt, Trần Vũ Hoài Hạ (Tác giả)
56-61
Các yếu tố tác động đến quản trị rủi ro hoạt động của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
https://doi.org/10.61591/jslhu.16.220
PDF (English)
Lữ Phi Nga, Nguyễn Quốc Huy, Trần Thị Thanh Thủy (Tác giả)
62-67
Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua bảo hiểm nhân thọ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
https://doi.org/10.61591/jslhu.16.219
PDF (English)
Nguyễn Thị Trang, Lê Phương Long (Tác giả)
68-73
Phản hồi của giáo viên về bài viết của học viên: Trường hợp trong Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II
https://doi.org/10.61591/jslhu.16.374
PDF (English)
Văn Tường Vi (Tác giả)
74-79
Giới thiệu tiểu thuyết “Colorful” của Eto Mori và vấn đề tổn thương tâm lý ở trẻ em
https://doi.org/10.61591/jslhu.16.375
PDF
Phạm Văn Toản, Huỳnh Đức Chấn (Tác giả)
80-86
Thiết kế, chế tạo máy dán băng keo tự động
https://doi.org/10.61591/jslhu.16.376
PDF
Nguyễn Đình Dư, Nguyễn Bá Ngọc Thảo (Tác giả)
87-90
Phân tích uốn tĩnh của tấm FGM không hoàn hảo
https://doi.org/10.61591/jslhu.16.378
PDF
Đoàn Thị Tuyết Lê, Phạm Thị Hồng Nhung, Trần Thị Ngọc Huyền (Tác giả)
91-96
Nghiên cứu quy trình sản xuất mứt vỏ bưởi (Exocarpium Citri Grandis) đông trùng hạ thảo (Cordyceps Militaris)
https://doi.org/10.61591/jslhu.16.379
PDF
Lê Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Tâm, Đào Thị Thu Hiền (Tác giả)
97-104
Tìm hiểu ảnh hưởng của phương pháp thanh trùng đến chất lượng nước rau quả: A Review
https://doi.org/10.61591/jslhu.16.380
PDF